Випуск 1/2019

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №1/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Стрибко Т.І. Правовий акт як компонент правової системи України

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Асташева О.С. Шляхи співпраці органів публічної влади і інститутів громадянського суспільства

Панчишин Р.І. Історико-правові умови формування територіальної громади на українських землях у період національного самовизначення (XVI-XVIIстоліття)

ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Боксгорн А.В. Теоретичні питання розсуду у податковому праві

Борець Л.В. Розвиток державного внутрішнього фінансового контролю (аудиту) з урахуванням вимог Європейського Союзу

Брояков С.В. Оскарження до суду податкових консультацій як механізм забезпечення прав платника податків

Мандзюк О.І. Сутнісні складові категорії податку

Марущак А.В. Правова природа та основи діяльності Рахункової палати

Подольська А.А. Теоретичні засади визначення сутності податкового контролю

ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Лавренюк О.Ю. Деякі правові аспекти використання образу (іміджу) спортсмена

Малєнко О.В. До питання про адвокатську таємницю  та її межі

V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кіцен Н.В. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції

Котюк І., Котюк О. Теоретико-правові аспекти визначення правомірності процесуальних рішень та дій

Сопронюк О. Накладення грошового стягнення як кримінально-процесуальна санкція

Юрчишин В.М. Щодо дисфункцій прокурора у досудовому розслідуванні

Юрчишин В.М., Гуцуляк М.Я. Особливі методи розслідування відповідно кримінального процесуального законодавства ФРН

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Волощук О.Т. Гібридна війна як новітня форма агресії та форма глобального протистояння в сучасних міжнародних відносинах

VII. РЕЦЕНЗІЇ

Юрчишин В.М. Рецензія на монографію Сачка О.В. «Проблеми реалізації верховенства права при застосуванні особливих форм та режимів кримінального провадження»


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia