Авторам

До уваги авторів наукового журналу «Juris Europensis Scientia» (Категорія «Б»)! 

Редакція наукового журналу «Juris Europensis Scientia» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. 

До 31 липня 2024 року приймаються статті до № 3 наукового журналу «Juris Europensis Scientia» за 2024 рік.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.

2. Обсяг статті – 818 сторінок (кегль – 14, через 1,5 інтервалу).

3. Відомості про автора мають містити orcid-код. Якщо автор не має цього коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

4. Після відомостей про автора розміщуються назва статті, анотації (обсяг: 1800 знаків кожна), ключові слова (до 5) українською та англійською мовами.

5. Наукова стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, мету, завдання поданого матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень.

6. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.

7. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті. 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. 

 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 349.2

Секція 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

 

Є. Ю. Подорожній

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри адміністративного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ

 orcid.org/0000-0003-1677-1937

 

ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

У статті розглянуто поняття і сутність принципів у розрізі правової науки та теорії державного управління, запропоновано визначення та перелік основних принципів формування інституту юридичної відповідальності.

Ключові слова: юридична відповідальність, принципи, принципи державного управління, принципи права.

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків).

 

Podorozhnii Ye. Yu. TO THE ISSUE OF FORMATION PRINCIPLES OF THE INSTITUTE OF LEGAL RESPONSIBILITY

The article discusses the concept and essence of the principles in terms of legal science and public administration theory, it is proposed the definition and list of basic principles of formation of institute of legal responsibility.

Key words: legal responsibility, principles, principles of state governance, principles of law.

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків).

 

В умовах розбудови України на демократичних, правових засадах одним із головних завдань для неї є всебічне забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина, підтримка суспільного порядку та захист соціальних цінностей... [1, c. 25].

 

Література

1. Малиновський В.Я. Державне управління : навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. та перероб. Київ : Атіка, 2003. С. 576.

 

СЕКЦІЇ ЖУРНАЛУ:

1.      Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

2.      Конституційне право; муніципальне право;

3.      Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

4.      Господарське право, господарсько-процесуальне право;

5.      Трудове право; право соціального забезпечення;

6.      Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

7.      Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

8.      Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

9.      Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

10.    Судоустрій; прокуратура та адвокатура;

11.    Міжнародне право;

12.    Філософія права.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у науковому журналі «Juris Europensis Scientia» № 3 за 2024 рік необхідно до 31 липня 2024 року відправити на електронну пошту  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  наступні матеріали:

1. заповнити довідку про автора;

2. статтю;

3. квитанцію про оплату публікаційного внеску (після проходження статтею рецензування).

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві.

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

___________________________________________________________________________________________________

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 жовтня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 листопада 2024 р.

___________________________________________________________________________________________________

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 1200 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 40 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. 

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автори отримують реквізити для оплати публікації.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

Редакція наукового журналу «Juris Europensis Scientia»

Адреса: м. Чернівці, вул. Г. Сковороди 7

Телефон редакції: +38 (050) 164 53 79

Час роботи: Пн-Пт 08.00-17.00

(крім святкових днів)

Електронна адреса: www.jes.nuoua.od.ua

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Інформація для авторів

 


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia