Про журнал

Рік заснування: 2012

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1414 від 25.04.2024 року.

Фахова реєстрація: На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 627 від 14.05.2020 р. (додаток 2) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право»).

До 1 липня 2020 р. журнал виходив під назвою «Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія».

У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 1188 від 24.09.2020 р. (додаток 4).

Періодичність: виходить 6 рази на рік

Назва журналу англійською: «Juris Europensis Scientia»

Мова видання: українська, англійська, німецька, польська, румунська, французька 

Розміщення на сайті НБУВ: «Juris Europensis Scientia»

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2709-6815 (Print) ISSN 2709-6823 (Online)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Головний редактор: Латковська Тамара Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор.

Адреса редакції: Редакція наукового журналу «Juris Europensis Scientia»

м. Чернівці, вул. Г. Сковороди 7

 

Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia