Головна

«Juris Europensis Scientia» (Категорія «Б») – наукове фахове видання в галузі юриспруденції, у якому можуть публікувати результати своїх наукових досліджень наукові, науково-педагогічні й практичні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових ступенів.

Видання було засновано в 2012 році Національним університетом «Одеська юридична академія».

«Juris Europensis Scientia» містить наукові статті з актуальних проблем теорії та історії держави і права, філософії права; конституційного та муніципального права; адміністративного, фінансового, податкового права; цивільного та господарського права і процесу; трудового права, права соціального забезпечення; аграрного, земельного, екологічного, природоресурсного права; кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права; кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності; міжнародного права. 

До 1 липня 2020 р. журнал виходив під назвою «Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія».

ISSN 2709-6815 (Print) ISSN 2709-6823 (Online)

Національний університет «Одеська юридична академія» є наступником багатих традицій Одеської правової школи, історія якої сягає своїм корінням ще 1847 року (часу існування юридичного факультету Рішельєвського ліцею – першого вищого навчального закладу Одеси). У 1865 році юридичний факультет увійшов до складу Імператорського Новоросійського університету. У 1997 році, коли юридичній науці й освіті в Одесі виповнилося 150 років, Юридичний інститут Одеського держуніверситету було перетворено на Одеську державну юридичну академію. Уже через рік цей вищий навчальний заклад придбав членство в Асоціації європейських університетів, а в 2000 році академія отримала статус національного вищого навчального закладу. Указом Президента України від 2 вересня 2010 року № 893/2010 Одеську національну юридичну академію було реорганізовано в Національний університет «Одеська юридична академія».

За рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Національний університет «Одеська юридична академія» має ліцензію й сертифікат на право здійснення освітньої діяльності за вищим IV рівнем акредитації, яким дозволено надання вищої освіти (у тому числі іноземним громадянам) на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра за спеціальністю «Правознавство».

 

Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia