Juris Europensis Scientia №1/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

А. В. Запорожченко
Революційна правосвідомість – від широти дискреції до свавілля та суцільної зарегульованості

М. М. Коба, О. В. Коба
Соціально-економічні права: проблеми розуміння та реалізації

В. М. Мельник
Римсько-візантійський правовий режим lex foedus у політичній історії алеманнів

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Ю. М. Рижук
Права людини і громадянина в умовах євроінтеграційних процесів в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

М. М. Батенчук
Правова конструкція забезпечення житлових прав громадян в умовах збройної агресії Російської Федерації

Е. Р. Євлахова
Загальнотеоретичні засади захисту прав та інтересів суб’єктів договірних відносин у сфері технологійхмарних обчислень

В. І. Цікало
Засада пропорційності здійснення переважного права учасників товариства на придбання частки (її частини) іншого учасника

В. Д. Шерстюк
Вплив оціночних концепцій на визначення розміру компенсації моральної шкоди

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Ю. Дрозд, В. Ю. Оксінь
Державне регулювання посередницької діяльності у сфері працевлаштування

Г. І. Чанишева
Щодо судового порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

В. М. Чернега
Сучасна теоретична концепція механізму правового регулювання трудових відносин

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Р. С. Кірін, С. В. Грищак
Забезпечення і реалізація екологічних прав у стратегіях державної політики та безпеки: виклики воєнного періоду

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. А. Будкевич
Матеріальний аспект адміністративного судочинства як середовища використання електронних доказів

О. В. Гульчак
Участь державної інспекції архітектури та містобудування в розгляді публічно-правових спорів

Г. М. Зайкіна
Особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування

Т. А. Латковська
Дотримання принципу стабільності у податкових правовідносинах: судова практика

Д. В. Лученко, Д. І. Яїцька
Громадський контроль за діяльністю суддів: поняття, форми та значення

Р. В. Миронюк, В. П. Мороз
Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері використання водних ресурсів

Р. Е. Погосян
Правова природа проблеми правового захисту прав ветеранів війни

Я. М. Сандул
Начасні етапи цифрового сценарію розвитку України

А. М. Соцька
Правова характеристика суб’єктів здійснення опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена

Є. І. Фролова
Методи публічного адміністрування: понятійно-змістовна характеристика

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Т. В. Барановська
Історико-правовий аналіз становлення та розвитку відповідальності за підробку грошей та документів

О. М. Гумін
Гнів, ненависть, презирство як емоційний стан особи: кримінально-психологічний аспект

О. С. Семенових
Кримінальна відповідальність як засіб державного реагування на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 210 КК України: загальнотеоретичний аспект

В. В. Сокуренко
Стратегічні засади протидії злочинності в концепції кримінології війни: ціннісно-світоглядний компонент

С. В. Степаненко
Регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України

А. М. Тимчишин
Особливості використання спеціальних знань під час огляду місця події

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

В. Г. Клепіковський
Кримінальна процесуальна характеристика суб’єктів, уповноважених на проведення огляду під час досудового розслідування

В. І. Пісний, А. М. Полях
Спосіб вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia