Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №2/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Попович О.В. Атрибути кримінальної субкультури як засоби формування та функціонування філософської парадигми злочинного світу

ІI. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Глиняний І.В. Поняття виборчих цензів, критерії їх класифікації та їх роль у сучасному суспільстві

ІIІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Гнатовська А.І. Правові засади реформування публічного адміністрування в Україні

Білокур Є.І. Класифікація та дескрипція функцій публічного адміністрування

Даниленко Ю.С. Правила етичної поведінки державних службовців: поняття і сутність

Козачук Д.А., Тодощак А.В. Публічно-правові спори: сучасні механізми врегулювання в Україні та світі

Койчева О.С., Білоус-Осінь Т.І. Теоретико-правові засади випуску та обігу державних цінних паперів

Осадчий А.Ю., Закаленко О.В. До питання про класифікацію адміністративних процедур

Сандул Я.М. Адміністративна правосуб’єктність та компетенція виконавчих органів місцевих рад: взаємозв’язок та співвідношення

Сідор М.І., Боднарук Ю.В. Зміст та структура бюджетного процесу в Україні

ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Глиняна К.М. Проблеми правового регулювання усиновлення дітей іноземними громадянами в сучасних умовах

Мазуренко С.В. Загальні засади кіберзлочинності як суспільного та політико-правового явища

Малєнко О.В. Участь адвоката в процедурі медіації, як новий напрямок в адвокатській діяльності

Факас І.Б. Судовий захист прав та інтересів дитини у справах щодо визначення місця її проживання

V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Горбачова І.М. Декларативність норм про «невідворотність» кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудного рішення

Кіцен Н.В. Правові гарантії виконання судових рішень  в Україні

Шова І.О. Показання з чужих слів як новий доказ у кримінальному процесі України

Юрчишин В.М. Проблеми визначення підслідності на початковому етапі досудового розслідування

Юрчишин Ю.В. Повноваження прокурора у кримінальних


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia