Juris Europensis Scientia №2/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

М. В. Моргун
Деякі аспекти бойового застосування бронеавтомобілів українськими арміями в 1917–1920 рр.

Д. А. Чижов
Онтологічний зміст механізму забезпечення прав людини у сфері національної безпеки України

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

М. В. Музика
Правова природа договору таймшеру

О. О. Оскілко
Поняття зобов’язань за участю військовослужбовців за законодавством України

О. В. Шамота
Особливості забезпечення гендерної рівності при реалізації немайнових прав учасників сімейних правовідносин

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Я. В. Петруненко
Особливості державної підтримки суб’єктів господарювання в умовах дії правового режиму воєнного стану

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М. А. Барсук
Соціальний захист суддів як актуальне питання розбудови правової та соціальної держави

Ю. О. Остапенко
Проблематика реалізації трудових прав працівниками у межах запозиченої праці

А. В. Скоробагатько
Єдність та диференціація у пенсійному законодавстві періоду становлення незалежної української держави

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Є. О. Платонова, Ю. С. Дубінін
Правові засади використання геотермальної енергії в Україні

С. А. Потапенко
Особливості вирішення земельних спорів щодо розмежування територій населених пунктів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО;ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Н. В. Бльок
Про повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

Т. С. Голоднова
Актуальні питання удосконалення логістичного забезпечення в секторі безпеки та оборони держави

О. В. Гулак, В. В. Ладиченко, О. Ю. Піддубний
Карантин тварин як спеціальний правовий режим правового регулювання у сфері ветеринарно-санітарного нагляду і контролю в Україні

В. Ф. Залужний
Концепт військово-дисциплінарної відповідальності у контексті викликів воєнного часу

Д. В. Кандуєв
Інформаційно-аналітичне забезпечення підрозділів Збройних сил України в умовах воєнного стану в Україні

І. В. Корчова
Аудит як елемент забезпечення пожежної та техногенної безпеки: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку

М. М. Руденко
Принципи адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності МВС України

А. В. Стрельников
Особливості реалізації права на звернення як суб’єктивного публічного права фізичної особи в умовах цифрового розвитку

Р. С. Титикало
Особливості функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

І. М. Горбачова
Порушення принципів пеналізації при визначенні караності діянь за КК України

В. С. Ковальчук
Кримінально-процесуальні засади діяльності прокурорів щодо запобігання злочинності в установах виконання покарань України

А. В. Лещенко
Семантичний аналіз катування у кримінальному праві України

С. А. Хімченко
Кримінально-правова охорона особистої безпеки у сфері медичної діяльності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

С. В. Микитюк
Компетенція слідчих державного бюро розслідувань та проблеми її реалізації

Т. Б. Сеник
Угода про примирення сторін як підстава відкладення судового розгляду у кримінальному провадженні

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

В. В. Олашин
Виконання судових рішень в Україні: ефективність, правова відповідальність та міжнародний вплив

К. О. Придачук
Завдання кадрового забезпечення діяльності вищого антикорупційного суду


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia