Випуск 3/2017

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №3/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Стременовський С. М. Принципи енергетичної галузі України: законодавчі та наукові визначення

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Ємець Л. О. Проблеми адміністративно-правового регулювання доступу громадян до публічної інформації про стан навколишнього природного середовища

Семчик О. О. Транспарентність як принцип публічної фінансової діяльності в Україні

Скапоущенко О. Д. Правові засади порядку електронного адміністрування податків в Україні

ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Сафончик О. І. Поняття припинення шлюбу та його відмінність від визнання шлюбу недійсним за законодавством України

Світлична Ю. О. Нормативно-правове регулювання іноземного інвестування в Україні

Семиполець В. В. Судовий розгляд справ про позбавлення батьківських прав

Шелудяков Р. С. Електронна комерція: сутність, генеза, правове регулювання

ІV. ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Сидор В. Д. Вплив реформи децентралізації влади на правове регулювання земельних відносин

V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Ліховіцький Я. О. Персонал органів та установ виконання покарань як суб’єкт реалізації сучасної кримінально-виконавчої політики

Назаренко Д. О. Протидія організованій злочинності: питання термінології

Сосков Р. М. Exemption from criminal liability for crimes in sphere of economic activities Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері економічної діяльності

VI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вальчишин Г. І. Становлення слідчого експерименту як самостійної слідчої (розшукової) дії

Гулкевич З. Т. До питання про допустимість психологічного впливу під час допиту неповнолітнього у кримінальному провадженні

Запотоцький А. П. Організація і тактика проведення обшуку під час розслідування корисливих злочинів у сфері будівництва

Ковальчук С. О. Збирання нових доказів як спосіб перевірки речових доказів під час досудового розслідування

Король В. В. Реалізація положень засади невтручання у приватне життя під час провадження слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України

Поляруш А.В. Ревізія як форма використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом підакцизних товарів

Раца В. А. Поняття та види джерел судової інформації

Савченко В.А., Королишин І.М. Про можливість використання графології у кримінальному судочинстві

Садова Т. В. Джерела кримінального процесуального права Англії та Уельсу

Юрчишин В. М. До питання про функцію обвинувачення у кримінальному судочинстві

VIІ. РЕЦЕНЗІЇ

Боднарук М. І. Наукове осмислення актуальних проблем правового регулювання відносин власності на природні об’єкти та їх ресурси


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia