Juris Europensis Scientia №3/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

С. І. Гнілуша
Перспективи розвитку канадсько-українських партнерських відносин на сучасному етапі

О. В. Краснокутський
Воєнний стан, воєнний час

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
Закріплення принципів місцевого самоврядування в Україні у статутах територіальних громад

В. П. Бойко
Сутність правової держави в аспекті засад правосуддя в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО;МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

В. С. Боєру
Розвиток системи примусового виконання рішень в Україні. Проблеми майбутнього

І. О. Бут
Забезпечення позову в третейському розгляді

Ю. С. Павлова
Електронний документ як різновид електронних доказів

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО;ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

І. В. Вельмисєва
Правовий механізм відображення санітарно-захисних зон при організації зонування територій

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО;ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Т. І. Білоус-Осінь
Податковий контроль як різновид публічного контролю

В. В. Горбалінський
До питання способів захисту публічного та державного інтересу за позовами прокурора в адміністративному судочинстві України

С. Р. Карпенко
Теоретичний аналіз системних засад адміністративної відповідальності за порушення прав учасників державно-приватного партнерства в космічній галузі України

Н. Я. Лепіш
Поняття та основні риси публічного адміністрування як основи правового регулювання адміністративного права

О. О. Осаволюк
Податковий комплаєнс: теоретичні аспекти та законодавче закріплення

К. С. Фомічов
Адміністративно-правове регулювання взаємодії суб’єктів державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю з правоохоронними органами

Н. Я. Якимчук
Особливості правового регулювання відносин в сфері надання бюджетних грантів

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

С. С. Максимовська
Порядок відкриття матеріалів дізнання сторонами кримінального провадження

І. А. Федчак
Практичні аспекти вирішення проблем злочинності під час реалізації моделі діяльності поліції, орієнтованої на певну проблематику (problem-oriented policing)

О. С. Химченко
Окремі питання повідомлення про підозру


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia