Випуск 4/2017

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №4/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯДЕРЖАВИ І ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Башинський О.А. Формування інституту кримінального покарання в радянському законодавстві про кримінальну відповідальність (1919-1991 рр. ХХ ст.)

Стрибко Т.І. Юридична природа конституційного нормативно-правового договору та особливості його договірного процесу

Цуркан-Сайфуліна Ю.В. Філософсько-правовий вимір права як фактора легітимності влади

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТАМУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Галабурда Н.А.Особливості контролю як одного зі способів забезпечення законності адвокатськійдіяльності в Україні

Діденко С.В. Поняття та особливості адміністративно-правового режиму обігу зброї в сучасних умовах

Іванищук А.А. Категорійний апарат адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади: філософсько-правове осмислення

Іванова Г.С. Основні завдання публічного адміністрування в сфері агропромислового комплексу України

Кравченко Т.А.Конституція як основа легітимності публічної влади в демократичній правовій державі

Майданевич Г.А. Роль адміністративного законодавствавохороні природних ресурсів

Пєтков С.В. Концепція адміністративно-правової реформи —основа розвитку публічного права України

ПрокопенкоВ.В. Митніформальності, пов’язані із митним контролем у разі переміщення багажу, вантажобагажу, пасажирів у міжнародних залізничних сполученнях

Салім В. В. Поняття і зміст адміністративно-правового статусу господарських судів

Фрицький Ю.О.Теоретичні основи співвідношення політики і державної влади в сучасну добу розбудови Української держави

Кличков А.О. Інститут визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою як предмет дисертаційних досліджень в Україні —сучасний стан

ІV. ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Грицай С.О.“Трудове рабство”, де-юро, існує у ЄДР

Подорожній Є.Ю. Особливості юридичної відповідальності роботодавців

Соцький А.М.Неповна зайнятість за проектом Трудового кодексу України

V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ,КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Сосков Р.М. Характеристика факторів, які обумовлюють злочинність у сфері економічної діяльності

VI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС,КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дрозд В.Ю.Особа злочинця –один із важливих елементів криміналістичної характеристики крадіжок з автотранспорт-них засобів

Канюка І.М.,Мінкевич О.І. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні

Поцілуйко В.М. Наукова доцільність порівняльно-правового дослідження заходів забезпечення провадження в кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення

Шова І.О. Виявлення фальсифікації відбитків пальців рук під час досудового розслідування

Юрчишин В.М. Судовий контроль за застосуванням запобіжних заходів, затримання особи в зоні АТО: обмеження чи доцільність

VIІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕПРАВОЗНАВСТВО

Дубовик В.Б. Актуальні питання статусу ОБСЄ вукраїнській правовій доктрині

Кібець В.О.Зарубіжний досвід у сфері судового управління

Марусяк Л.О.Органи та інститути, відповідальні за процеси адаптації в Україні та РФ


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia