Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №4/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

I. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гарбуз К.С.Нотаріат в Україні як суб’єкт захисту конституційних прав: постановка питання

IІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Брояков С.В.Інформаційна та гарантійна функції податкових консультацій

Галамага С.В.Еволюція законодавства України у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

Кафлюк А.І.Деякі аспекти реформування державного управління в Україні

Мандзюк О.І.Співвідношення прямих та непрямих податків в Україні: теоретико-прикладні аспекти

Неугогодніков А.О. Контроль як функція публічного адміністрування: поняття та принципиреалізації

Рева Ю.О.Деякі питання реалізації системи електронного декларування в Україні

Токмілова Л.М.Гарантії забезпечення процесуальних прав учасників адміністративного судочинства: поняття та класифікація

III. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ІПРОЦЕС. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Владишевська В.В. Щодо вимог до особи, яка претендує на заняття адвокатською діяльністю у країнах пострадянського простору

Возняковська К.А., Марущак А.В.Щодо питання вдосконалення діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Манжосова О.В., Факас І.Б. Захист особистих немайнових прав користувачів соціальних мереж: проблеми доказування

Малєнко О.В.Принцип уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатської діяльності

Тріпульський Г.Я.Особливості мирової угоди у цивільному процесі

IV. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабій А.Ю.Поняття, ознаки та сутність екстремізму

Кіцен Н.В. Загальні положеннясудового розгляду у суді першої інстанції

Юрчишин В.М.Засади діяльностіспеціалізованоїантикорупційноїпрокуратури

V. РЕЦЕНЗІЇ

Юрчишин В.М.Рецензія на монографію Котюка О.І. «Методологічні аспекти умов визначення та засобів забезпечення правомірності слідчих дій»


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia