Juris Europensis Scientia №1/2022

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Н. В. Атаманова, Я. О. Тицька
Теоретико-правові аспекти реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в демократичному суспільстві

І. М. Коваль
Війна як соціально-політичне явище в теоретико-філософських концепціях Френсіса Бекона

С. О. Микитюк, В. О. Микитюк
Організаційно-правові засади адвокатської діяльності в умовах функціонування суду присяжних у другій половині ХІХ – початку ХХ століття

В. В. Митошоп
Проблема юридичної невизначеності в американській правовій системі та її вплив на державну політику

В. В. Сидоренко
Правові фікції в аспекті забезпечення дієвості механізму правового регулювання

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. О. Костров
До питання відмежування права на охорону здоров’я від інших суб’єктивних конституційних прав в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

О. М. Борщевська
Юридичні фікції в темпоральному дослідженні римського приватного права та сучасних галузей цивільного та цивільного процесуального права України

О. В. Манжосова
Європейська стратегія захисту основних прав в епоху цифрових трансформацій: досвід для України

Д. С. Трофименко, Д. О. Федоренко
Проблемні аспекти розуміння правової природи цифрового контенту

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

П. В. Бочков
До питання державного контролю та нагляду за господарською діяльністю підприємств релігійних організацій

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Д. В. Бабенко
Роль суб’єктів владних повноважень у відносинах із господарськими товариствами

Л. Р. Біла-Тіунова
Пенсійна система України та досвід світової практики

Д. О. Білий
Поняття та елементи механізму адміністративно-правового захисту прав пацієнтів

А. І. Гнатовська
Реалізація системи «електронного уряду»: проблеми та досягнення

Т. А. Латковська, А. Д. Гриб
Впровадження інформаційних технологій у фінансово-правову сферу та їх вплив на правову культуру

М. В. Сирко
Адміністративний кодекс Української РСР 1927: історико-правовий аналіз

С. В. Чорний
Теоретичні підходи до визначення засобів організації діяльності підрозділів Укрбюро Інтерполу

Н. Я. Якимчук
Фінансово-правовий статус Пенсійного фонду України напередодні його перетворення

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

В. Л. Давиденко, Ю. М. Канібер
Розвиток інституту помилування в Україні

К. П. Задоя
Проблеми обґрунтованості рішення Конституційного Суду України щодо визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу України

Т. І. Тіточка
Загальносоціальне запобігання віктимній поведінці неповнолітніх осіб

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

А. А. Саковський
Надання доручень як форма взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів

С. В. Семак
До питання доведення до самогубства особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

О. В. Ковальова
Праксеологія сучасного інформаційного забезпечення досудового розслідування


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia