Juris Europensis Scientia №2/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Р. М. Аракелян
Державний примус у контексті правової політики держави

І. Е. Борисюк
Еволюція міжнародного нормативного механізму захисту прав дитини

К. А. Гончарова
Організаційно-правова форма місцевого самоврядування «рада – мер» в Україні та в США

Н. М. Грень
Гарантування правової політики недискримінації

А. М. Мерник, Є. О. Стоян
Позитивна юридична відповідальність особи та держави (діалектичний зв’язок)

Д. М. Сковронський
Феномен соціальної справедливості у творчості філософів античності

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. С. Віткова
Система гарантій конституційного права на інформацію

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

І. В. Воротинцева
Щодо розгляду питань порядку державної реєстрації фізичних осіб-підприємців

І. В. Граніна
Історичні аспекти розвитку цивільного законодавства щодо виконання заповіту

О. О. Полуніна
Застосування електронних доказів у законодавстві іноземних країн

І. В. Солончук, В. О. Балінська, Я. В. Геращенко
Електронні докази у цивільному судочинстві: переваги та недоліки законодавчих нововведень

Г. Я. Тріпульський
Звуження підстав для касаційного оскарження судових рішень у світлі права на суд

ТРУДОВЕ ПРАВО;ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В. С. Дейнека
Єдність і диференціація в питаннях дискримінації у сфері праці

Ю. О. Остапенко
Принципи реалізації трудових прав працівника

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

О. О. Давиденко
Перспективи виходу українських виробників органічної продукції на європейський ринок з урахуванням вимог ЄС до екологічності продукції

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. О. Герасименко
Теоретичні засади визначення підстав адміністративної відповідальності

Я. І. Маслова
Президент України як суб’єкт публічної адміністрації

Н. С. Пузирна
Правові аспекти створення та діяльності Бюро економічної безпеки України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

К. В. Денисенко, О. С. Васильченко
Реалізація права засуджених та ув’язнених на медичну допомогу: українські реалії та практика ЄСПЛ

О. Л. Іванова
Правове регулювання захисту дітей щодо негативного впливу соціальних мереж та Інтернету

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

С. І. Перлін
Проблеми визначення поняття та вдосконалення структури криміналістичної техніки як частини науки криміналістики

В. В. Сидорчук
Щодо деяких питань підслідності у кримінальному процесі України

М. І. Смирнов
Отримання показань від осіб, які перебувають під вартою або відбувають покарання в іноземній державі, за допомогою відеоконференції

СУДОУСТРІЙ;ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

С. А. Чванкін
Електронні докази у справах наказного провадження


Copyright © 2011-2023. Juris Europensis Scientia