Juris Europensis Scientia №2/2022

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

М. В. Парасюк
Видатний патріот, вчений, громадський і релігійний діяч (до 140-річчя від дня народження Івана Огієнка)

І. І. Шемелинець
Трансформація системи юридичної освіти в умовах війни та в післявоєнний період

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Т. А. Латковська
Володіння державною мовою як один із виборчих цензів сучасної України

Я. В. Паладієва
Становлення інституту позитивної дискримінації: історичні передумови

О. В. Сінькевич
До питання кодифікації законодавства України про референдуми

О. В. Стогова
Децентралізація публічної влади: особливості реалізації в державах із різними формами державного устрою

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

А. С. Абдель Фатах
Інститут заручин в сучасному сімейному праві: історичний артефакт або правова необхідність

П. Д. Гуйван
Сутнісні та часові характеристики цивільно-правових способів забезпечення виконання зобов’язань – неустойки та притримання

Є. Є. Фурса
Застосування консулом норм міжнародного та іноземного права при вчиненні нотаріальних проваджень: актуальні питання теорії та консульської практики

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

I. V. Lagutina
Teleworking “is here to stay”?

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

О. В. Борденюк
Правові аспекти здійснення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

В. А. Будкевич
Розмежування електронних та письмових доказів в адміністративному судочинстві

Г. В. Вашека
Методологія визначення розміру збитків: актуальні правові та економічні проблеми

В. Е. Гедульянов
Інститут представницької демократії та органи самоорганізації населення

С. О. Грицай
Правовий режим віртуальних активів в Україні

Д. А. Дмитрієв
Релігійні організації як суб’єкти адміністративного права

О. Л. Литвин
Особливості надання безоплатної правової допомоги населенню в умовах воєнного стану

І. Д. Пастух
Напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання реалізації права громадян на звернення

В. В. Посмітна
Державна міграційна служба України як суб’єкт забезпечення адміністративної правосуб’єктності мігрантів

М. С. Уткіна
До питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

А. В. Боровик
Безпосередні додаткові об’єкти кримінальних правопорушень проти представників влади

М. Д. Ждан
Стан наукової розробки проблем запобігання кримінальним правопорушенням у сфері охорони трудових відносин в Україні

І. В. Кріцак
Духовно-ціннісна концепція праворозуміння як перспектива розвитку кримінотеології

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Г. Ю. Нікітіна-Дудікова
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

О. Т. Волощук
Відповідальність РФ за агресію та інші міжнародні злочини проти України в контексті проблеми виконання рішень міжнародних судів

О. В. Лещенко
Міжнародна кримінально-правова політика

Є. В. Реньов
УВКБ ООН: міжнародно-правовий статус та аналіз окремих аспектів діяльності в Україні

Ю. І. Тюря
Правове регулювання використання штучного інтелекту на основі європейського підходу

РЕЦЕНЗІЇ

О. С. Дніпров
Рецензія на монографію Шумейко Тетяни Анатоліївни «Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері обігу зброї в Україні»


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia