Juris Europensis Scientia №3/2022

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

В. М. Мельник
Елементи римсько-візантійського юридичного спадку: титулатура, статус, правосуб’єктність понять «царство» і «королівство»

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

П. Д. Гуйван
Окремі актуальні питання належного виконання договору купівлі-продажу. Темпоральні аспекти

V. Karvatskyy
The nuclear energy in Ukraine: how to stimulate its development by legislative means?

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

А. Ю. Бабій
Правовий статус державного службовця в умовах перезавантаження системи управління державною службою

I. V. Lagutina
«Right to disconnect» as one of the employee’s digital labour right

Г. І. Чанишева
Укладання та дія колективного договору в умовах воєнного часу

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

О. В. Бурдейна
Удосконалення адміністративно-правового регулювання статусу державних службовців органів судової влади України

С. О. Грицай
Курсові різниці у контексті перспектив оподаткування доходу підприємства від операцій з віртуальними активами в Україні

С. О. Короєд
Способи оскарження спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в адміністративному судочинстві

N. Yu. Korolevska
EU member states practices in fighting corruption in social state aid sphere: lessons for Ukraine

А. О. Кошля
Оптимізація адміністративно-правового забезпечення механізму національної екологічної безпеки

П. П. Латковський
Соціально-політичні процеси в аспекті сучасних технологій політичної комунікації

А. А. Подольська
Тенденції діджиталізації податкових процедур та їх вплив на методи здійснення податкового контролю

Ю. І. Тюря
Визначення поняття адміністративно-правового регулювання діяльності зі створення, впровадження та використання штучного інтелекту в Україні

Ю. І. Цвіркун
Стан впровадження міжнародних стандартів у сфері правосуддя в адміністративному судочинстві України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. В. Ковальова
Управління окремими ризиками, котрі можуть виникнути в процесі вдосконалення інформаційного забезпечення досудового розслідування

І. В. Кріцак
Духовно-моральне виховання молоді як запорука прогресивного розвитку кримінології: попереджувальний аспект злочинності на основі ідей православ’я

О. О. Маслова
Публічність як обстановка вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

В. Ф. Влад
Використання одорологічних знань та навичок під час досудового розслідування

М. Д. Денисовський
Реалії застосування цифрової криміналістики під час здійснення кримінального провадження

О. С. Розумовський
Захист прав людини, пов’язаного з порушенням ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) в аспекті умовно-дострокового звільнення від покарання при довічному ув’язненні засудженого

С. В. Татаренко
Криміналістичний портрет особи, що вчиняє кримінальні правопорушення проти довкілля

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

С. В. Борзаниця
Процесуальний розсуд суду та принцип пропорційності

Д. І. Піддубний
Розвиток інституту медіації в умовах воєнного стану в Україні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

C. Ya. Qaracayev
Axiological function of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia