Juris Europensis Scientia №4/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

О. Й. Вовк
Пам’ятки муніципального права України: положення про громадське управління міста Одеси 1863 року

Д. І. Гладчук
Деонтологічні засади поліцейської діяльності: зміст, сучасні вітчизняні стандарти

О. Ю. Іванов
Причини та передумови російської експансії щодо тюркських та угро-фінських народів (остання чверть XV – середина ХІХ ст.): історико-правова оцінка

В. О. Чукаєва
До проблеми типології правової системи сучасної України

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Г. В. Берченко
Конституція і основний закон: співвідношення

В. Р. Нестор
Огляд міського самоврядування у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії

В. О. Серьогін, М. М. Воронов, А. О. Червяцова
Конституційне право як провідна галузь права Європейського Союзу: концептуальний підхід

В. В. Шамрай
Конституційно-правовий розвиток України в умовах європейської міждержавної інтеграції: проблеми та перспективи

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

П. Д. Гуйван
Про співвідношення конвенційних прав особи на вільне вираження поглядів і приватність. Європейське правозастосування

С. А. Чванкін
Використання електронних документів як доказів у цивільному судочинстві

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

К. П. Дацко, О. А. Теличко
Антикорупційний комплаєнс в управлінні бізнесом

N. V. Kulak, O. A. Shevchenko, Т. O. Shevchenko
Specifics of pharmaceutical market development in Ukraine

В. С. Міщенко
Соціальна відповідальність як складник правової моделі сталого розвитку України

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

А. О. Гудзь, К. В. Бориченко
Окремі аспекти забезпечення права осіб, звільнених із військової служби, на перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення

І. В. Діордіца, Є. С. Шевчук
Теоретико-правові питання вдосконалення процедури вирішення трудових спорів

С. М. Козін
До проблеми визначення поняття та видів трудових прав мігрантів

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

В. Л. Бредіхіна, П. С. Радіонова
Нормативи екологічної безпеки водокористування: сучасний стан та шляхи вдосконалення

К. М. Караханян
Тенденції розвитку законодавства у сфері альтернативної енергетики в Україні

І. Є. Чумаченко
Програми стимулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні: правові проблеми та перспективи

М. В. Юркевич
Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства в Російській імперії в період другої половини ХІХ – початку ХХ ст

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ye. I. Bilokur
The definition of public administration: towards a framework for analysis

Т. І. Білоус-Осінь, О. Є. Панфілов
Адміністративно-правове забезпечення дистанційного навчання у сфері вищої освіти

П. В. Вовк
Вплив характеру адміністративних справ на процесуальну форму адміністративного судочинства

О. М. Волуйко
Стратегія Community Policing: філософія, сутність, основні принципи та форми реалізації

М. Л. Горішня
Проблеми концептуального розвитку архівного права та архівного законодавства в технотронну епоху

В. С. Князєв
Особливості адміністративно-правового статусу завідувача складу митниці

Д. В. Коц
Система нормативно-правових актів, що регулюють захист інформації з обмеженим доступом

О. А. Мілієнко
Діалектичний та системний методи дослідження сутності поняття адміністративного акта

О. М. Стець
Втрата права на державну службу як підстава припинення державно-службових правовідносин

М. П. Стрюк
До питання про визначення поняття управління сектором безпеки й оборони України

В. А. Тулянцева
Позабюджетні цільові фонди економічного та екологічного спрямування

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

І. М. Довбань
Індивідуально-профілактичні заходи запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями

І. С. Чалий
Вплив компетентнісного підходу на формування теорії соціальної реабілітації колишніх засуджених

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

О. В. Кузьменко, Н. В. Герус, І. С. Карпюк
Доктрина «плодів отруєного дерева» у кримінальній процесуальній діяльності

І. С. Сиводєд
Використання спеціальних знань і проблеми призначення судових експертиз під час розслідування умисних убивств військовослужбовців під час проведення бойових дій

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

І. В. Міма, Н. В. Іванюк
Порівняльно-правовий аналіз взаємозв’язку національного та міжнародного права в умовах інтеграційних процесів


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia