Juris Europensis Scientia №4/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Д. Є. Волкова
Конституційні засади створення та функціонування релігійних організацій

I. V. Idesis
Legislative regulation of local self-government of Ukrainian cities

Н. Ю. Королевська
Поняття «соціальна держава» в роботах українських фахівців із політичних наук: конституційна проблематика (частина перша)

С. О. Халюк
Структура конституційно-правового статусу Вищої ради правосуддя: загальнотеоретичний аспект

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

П. Д. Гуйван
Теоретичні основи обмеження в часі захисної здатності суб’єктивного права

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

М. Р. Гарат
Юридична особа як суб’єкт адміністративних правопорушень у сфері містобудівної діяльності

В. А. Медяник
Характеристика методів адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики

У. О. Олексій
До питання розвитку публічних фінансів в умовах цифрової трансформації

О. О. Панова
Щодо класифікації адміністративних правопорушень у сфері публічної безпеки України

М. К. Смакограй
Поняття фінансової відповідальності за податкові правопорушення

Д. В. Смерницький
Правові основи підготовки фахівців для сфери технічного регулювання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

І. Є. Жданова, К. В. Бородата
Кримінальна відповідальність неповнолітніх

О. Л. Іванова
Проблематика сексуального насильства щодо неповнолітніх в Україні

Д. О. Пилипенко
Стадії та моделі розвитку принципів кримінально-виконавчого права

Н. С. Сидоренко
Окремі аспекти взаємодії органів кримінального судочинства

О. І. Хороновський
Теоретико-правові основи формування поняття «економічна безпека держави у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності»

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

К. В. Громовенко
Економічні санкції: міжнародно-правові аспекти ефективності

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

І. М. Коваль
Гегель: його друзі, шанувальники, учні (до 190 років від дня смерті)


Copyright © 2011-2023. Juris Europensis Scientia