Juris Europensis Scientia №4/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

С. Б. Карвацька, Р. В. Іванюк
Права людини та правосуддя: нові дискусії до питання природи та взаємозв’язку

І. М. Коваль
Морально-етичні настанови Г. С. Сковороди (до 300-річчя від дня народження)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

О. В. Стогова
Деволюція у Великобританії: результати реформи

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

А. С. Абдель Фатах, М. О. Юнацький
Науково -технічна інформація як об’єкт цивільних правовідносин: законодавчий та доктринальний підхід

Д. А. Біленець, К. А. Возняковська
Суб’єкти господарювання в зонах митного контролю під час військового стану: актуальні проблеми

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Л. Р. Біла-Тіунова
Особливості проходження публічної служби в Державній інспекції архітектури та містобудування України

Н. В. Бльок
До питання про правову допомогу внутрішньо переміщеним особам

О. С. Дяковський
Позасудовий та судовий спосіб захисту персональних даних як інструменти відновлення порушених прав

В. П. Мороз, О. А. Сидоров
Роль департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у забезпеченні економічної безпеки держави

І. Д. Пастух
Звільнення від відповідальності при малозначності адміністративного проступку

В. В. Савіцька
До питання відповідальності за порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напряму автомобілем

Н. М. Удалова, В. І. Гранкіна
Заходи та повноваження національної поліції щодо здійснення профілактики правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку

М. С. Уткіна, О. С. Бондаренко
Щодо адміністративно-правових засад діяльності IP-суду

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. М. Гумін
Образа особи – кримінально-правові та морально-психологічні наслідки

І. В. Кріцак
Військова кримінологія в історичній ретроспективі та її подальший розвиток з позицій реалій нинішнього дня

О. В. Ус
Концепція кримінально-правового регулювання

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

О. С. Розумовський, О. О. Кочура
Захист прав людини, пов’язаного з порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) в аспекті перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Н. А. Аббасова
Формування правової системи Азербайджанської Республіки у сучасний період

С. Я. Кавин
До питання поняття «інформаційної безпеки» в національному та міжнародному праві


Copyright © 2011-2023. Juris Europensis Scientia