Juris Europensis Scientia №5/2022

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Я. В. Попенко, І. В. Беседіна
Конституція Румунії 1866 р.: загальна характеристика

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, А. А. Могильна
Конституційно-правова відповідальність фізичних осіб в Україні

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. А. Трюхан
До питання встановлення інвалідності в умовах воєнного стану: новації законодавства

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

І. В. Корчова
Проблемні питання реалізації застосованих заходів реагування щодо державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки

Ю. І. Тюря
Деякі аспекти побудови нормативної бази адміністративно-правового регулювання діяльності зі створення, впровадження та використання штучного інтелекту в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

П. С. Єпринцев
Національна поліція України як суб’єкт запобігання організованій злочинності

М. Д. Ждан
Кримінально-правовий захист працівників від дискримінації за ознакою статі

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

О. І. Гарасимів, О. В. Захарова, Ю. А. Коміссарчук
Спеціальне досудове розслідування (in absentia) у кримінальному процесі України

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Є. В. Реньов
Щодо деяких аспектів діяльності ООН в контексті підтримки суверенітету та територіальної цілісності України

В. О. Шульга
Правове регулювання реституції та повернення культурних цінностей на міжнародному та національному рівнях


Copyright © 2011-2023. Juris Europensis Scientia