Juris Europensis Scientia №6/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

О. С. Заяць
Право як аксіологічна константа адвокатської діяльності

V. A. Chukaeva
Legal culture as the basis for the formation of civil society

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Л. К. Байрачна, Д. О. Іванюта
Приватний інтерес та принцип пропорційності та достатності в контексті конституційного права

І. В. Завальнюк
Процедурно-правова специфіка догматичної та емпіричної справедливості суду: конституційне дослідження

I. V. Idesis
City charters in Ukraine

Н. Ю. Королевська
Соціальна держава в Україні: законопроєктні роботи за часів пандемії коронавірусу (частина друга)

А. О. Петренко
Дослідження загальних зборів громадян за місцем проживання: радянські та пострадянські підходи

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

О. В. Мельник
Зміст особистого немайнового права усиновленої дитини на належне сімейне виховання

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Г. С. Буга
Реєстрація та ліцензування як методи адміністративно-правового регулювання діяльності небанківських фінансових установ

М. А. Крутько
Проблемні аспекти правового регулювання оподаткування електронної комерції: національний та зарубіжний досвід

А. В. Марущак
Діяльність Пенсійного фонду України як позабюджетного цільового фонду у контексті реформувань пенсійної системи

А. В. Омельченко
Законодавство України у сфері цифрової трансформації: стан розвитку та перспективи систематизації

Є. М. Чорний
Правове регулювання принципів здійснення державно-приватного партнерства

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. В. Пономаренко
Особливості кваліфікації погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок

Т. І. Тіточка
Методологія дослідження ювенальної віктимності

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Н. З. Рогатинська, О. І. Ціцюра
Процесуальні особливості отримання доказів під час слідчих (розшукових) дій


Copyright © 2011-2023. Juris Europensis Scientia