Juris Europensis Scientia №6/2022

Титульна сторінка

Зміст

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

В. Д. Барвіненко
Принцип історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування: статути територіальних громад

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

А. М. Маковецький
Поняття права власності територіальних громад за законодавством України

Я. С. Мошинська
Відібрання дитини у батьків як спосіб захисту її прав та законних інтересів

О. В. Овченко
Засновницький договір командитного товариства

Д. С. Плюшко
Розвиток законодавства інституту припинення шлюбу в Україні та окремих країнах ЄС

ТРУДОВЕ ПРАВО;ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

К. С. Точило
Поняття та види контролю за виконанням працівниками трудових обов’язків

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

С. А. Потапенко
Еволюція правового регулювання встановлення та зміни меж населених пунктів

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

П. Ю. Корнієць
Особливості структури та змісту форм запобігання і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України: адміністративно-правовий аспект

Д. О. Кошиков
Правові аспекти захисту культурних цінностей в умовах збройної агресії Російської Федерації

В. П. Мороз, А. Чепіжко
Досвід надання адміністративних послуг у сфері ліцензування об’єктів дозвільної системи: зарубіжний та національний аспект

А. К. Славицька
Детермінанти формування та реалізації антикорупційної політики в Україні

О. О. Тихомиров
Проблеми обмеження інформаційних прав людини в умовах воєнного стану в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

П. С. Гарасим
Про роль і місце громадського контролю у виправленні засуджених в Україні

О. В. Ленда
Військовослужбовець як спеціальний суб'єкт самовільного залишення військової частини чи місця служби

О. В. Острогляд
Поняття, підстави та способи декриміналізації як методу кримінально-правової політики

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

А. М. Вейц
Криміналістична класифікація кіберзлочинів, вчинених за участю службової особи або такої, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг

МІЖНАРОДНЕПРАВО

H. M. Hryb
Limitation of the right to freedom of creativity in the precedent practice of the European Court of Human Rights

Д. О. Клименко, К. В. Бережна
Порівняльна характеристика моделі адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування: Україна та Федеративна Республіка Німеччина

М. І. Смирнов
Перспективи та правові наслідки ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду в контексті військової агресії росії проти України


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia