Випуск 2/2017

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №2/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Цуркан-Сайфуліна Ю.В. Антропологія права і влади як філософсько-правова проблема

Буяджи С.А. Тенденції розвитку правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в Україні

Дронов В.Ю. Прозорість та відкритість як вихідні засади реалізації освітньої функції сучасної держави: теорія та законодавче регулювання

Кудрявцев І.О. Поняття, ознаки та специфіка нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки

Стременовський С.М. Підзаконна правотворчість: наукові підходи

Чабур С.В. Принципи правотворчості

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Веселий В.С. Актуальні питання діяльності пенсійного фонду: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення

Болдін М.Я. Досвід провідних країн світу у підтримці банківських систем шляхом рефінансування (на прикладі США, Канади, Японії та КНР)

Гілін Є.О. Значення інноваційної діяльності для вдосконалення функціонування органів місцевого самоврядування

Дегтярьова С.В. Правова природа адміністративної відповідальності у вітчизняній галузі оподаткування

Карась О.В. Особливості закріплення методів адміністративної діяльності Національної поліції в Законі України «Про Національну поліцію»

Мандычев Д.В. Правовая природа контроля за деятельностью хозяйственных судов, формы и методы его осуществления

Чорна А.М. Розмежування правовідносин, які виникають з питань забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування

ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Вонсович Х.І. Репродуктивний туризм як галузь медичного туризму

Крівцова В.М. Особливості діяльності суду в формуванні предмету доказування в процесі цивільного судочинства

Манжосова О.В. Окремі аспекти управління майном дитини

ІV. ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бортник С.М. Проблеми правового регулювання трудових прав поліцейських

V. ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Сидор В.Д. Правовий режим новоствореного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Демчук Т.І. Порядок отримання екологічної інформації зацікавленими суб’єктами

Ігнат М.Г. Поняття та юридична природа органічного сільського господарства

Теутул М.С. Поняття та функції землеустрою

VІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Кричун Ю.А. Кримінально-правова характеристика вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини за чинним кримінальним законодавством (ст. 117 КК України)

VIІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Кушнєрьов В.М. Розумні строки в контексті дотримання практики Європейського суду з прав людини: проблеми обчислення та дотримання


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia