Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №3/2019

Титульна сторінка

Зміст

 

I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Чупріна Л.М. Система публічного права у країнах ЄС

II. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Глиняний І.В. Історія та розвиток гендерної політики у виборчому праві

Гончарова К.А. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування: постановка питання

Коваленко Р.О. Значення передвиборної агітації у виборчому процесі на виборах президента: досвід України та США

Кошіль Н.М. Конституційно-правові проблеми сучасного етапу судової реформи в Україні

IIІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Біленець Д.А. Адміністративний примус та адміністративне припинення в системі забезпечення правового порядку режиму зони митного контролю

Койчева О.С. Перспективи медіації як альтернативного способу вирішення податкових спорів

IV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Апалькова І.С. Окремі аспекти реалізації принципу добровільності у процедурі медіації в Україні

Дрогозюк К.Б. Проблеми визначення оригіналу і копії електронних доказів у цивільному судочинстві України

Іліопол І.М. Повноваження суду апеляційної інстанції за цивільним процесуальним законодавством України

V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Асташева О.С., Чебан В.М. Психологія ухвалень судових рішень

Бабій А.Ю. Деструкції в механізмі злочинної поведінки

Тищенко В.І., Грецьких О.В. Особливості дослідження окремих зразків патронів вогнепальної зброї

Циганов С.М., Троценко А.М. Специфічні умови криміналістичного дослідження саморобної вогнепальної зброї в Україні

Юрчишин В.М. Генеза та загальні положення інституту спеціального досудового розслідування (in absentia)

Юрчишин Ю.В. Організаційні засади діяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури в системі антикорупційних органів України

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Волощук О.Т., Воробчак А.Р. Дотримання прав людини при здійсненні антитерористичної діяльності

Колесник В.Ю. Партикулярний рівень міжнародної кооперації Європейського Союзу у сфері освіти: правові засади та напрями

Соловйов Є.В. Розробка науково-методичного підходу до публічного регулювання стійкої інтеграції вимушених переселенців у приймаючі спільноти


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia