Випуск 4/2016

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №4/2016

Титульна сторінка

Зміст

І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бурдін М.Ю. Російська «поземельна община» та її роль в українському державотворенні ХХ ст.

Стрибко Т.І. Перспективи розвитку нормативно-правового договору та договірного процесу в Україні

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО.АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Білик Л.Л. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг

Глусенко А.С. Субвенція на виконання інвестиційних проектів як вид міжбюджетних трансфертів

Діденко І.В. Співвідношення корупції та конфлікту інтересів як правопорушення, пов’язаного з корупцією

Курило В.О. Альтернативні процедури вирішення податкових спорів: порівняльно-правовий аналіз

Минаева О.М. Налогово-процедурные нормы

Плачкова Т.М. Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки мореплавства в Україні: генеза правового регулювання

Сербин Р.А. Особливості адміністративно-правової взаємодії публічної адміністрації та суб’єктів благодійництва

Татарова Т.О. Особливості податкової перевірки як форми податкового контролю

Шутлів Д.С. Зупинення операцій з бюджетними коштами: порядок та особливості застосування

ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕПРАВО І ПРОЦЕС

Поцелуйко А.І. Шлюбний договір як цивільно-правовий інструмент сімейно-правового регулювання подружніх майнових відносин

Сірко Р.Б. Деякі питання відповідальності перевізника за договором перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти залізничним транспортом за законодавством України в контексті євроінтеграції

IV. ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ,ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Гоштинар С.Л. Функціональне значення кримінальної відповідальності в механізмі захисту земельних прав

Попова А.О. Правові форми охорони земель від забруднення небезпечними речовинами в Україні

V. ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Соцький А.М. Загальнотеоретична характеристика неповної зайнятості працівників в Україні

VІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ,КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Шуляк Ю.Л., Угленко Є.С. Проблемні питання застосування деяких норм законодавства про кримінальну відповідальність, вчинених на грунті дискримінації

VIІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС,КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВАДІЯЛЬНІСТЬ

Петрова І.А., Кричковська Л.В., Косміна Н.М., Петров С.О.
Стан злочинності, пов’язаної із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Яцкевич Д.В. Історія розвитку дактилоскопії в Україні

VIIІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕПРАВОЗНАВСТВО

Калиниченко О.В. Політичні ідеї державотворення Т. Масарика та О. Ейхельмана в реалізації права націй на самовизначення


Copyright © 2011-2023. Juris Europensis Scientia