Juris Europensis Scientia №4/2023

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

S. B. Karvatska, R. V. Ivaniuk
Problems of sexual violence as a human rights violation in the context of armed conflicts

В. М. Мельник
Правосуб’єктність Римської імперії в процесі інституціоналізації домінату: передумови та наслідки тетрархії

Я. В. Попенко
Правові основи королівської влади в Румунії за основним законом 1866 року

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Н. В. Мішина
Тимчасово окуповані території: концепція здійснення місцевого самоврядування після деокупації

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

А. А. Янчук
Практика Європейського суду з прав людини як джерело права при вирішенні сімейних спорів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

А. В. Кухарчук, О. Р. Ткаченко, І. В. Борисов
Захист корпоративних прав

Я. В. Петруненко
Пільгове кредитування суб’єктів інноваційної діяльності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Е. О. Базалук
Правова база України щодо допомоги і захисту жінкам та дівчатам, які постраждали від насильства під час збройних конфліктів

В. Д. Барвіненко
Адміністративна аксіологія: дослідження принципів місцевого самоврядування в Україні

Д. В. Губачова
Рівні взаємодії громадських об’єднань з публічними інституціями

А. В. Замрига, Г. М. Стріяшко
Щодо оподаткування неприбуткових установ та організацій: реалії сьогодення

О. А. Заярний
Деякі особливості обробки біометричних даних при оформленні документів, які посвідчують особу в державах-членах Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження

Я. І. Маслова
Суб’єктно-владний вимір адміністративного права

М. М. Руденко
Юридичні факти в системі адміністративно-правових відносин забезпечення організації та діяльності МВС України

М. А. Слободянюк
Адміністративно-правовий статус Національної поліції України

В. М. Сосенко
Суб’єкти реалізації ризик-орієнтованого підходу у первинному фінансовому моніторингу

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

В. І. Гранкіна, А. С. Абдель Фатах
Стамбульська конвенція: переваги та проблемні аспекти ратифікації

І. В. Кріцак
Кримінологія війни крізь призму кримінотеології: науко/національнометричний зріз проблеми

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

А. В. Мурзановська
Теоретико-методологічні аспекти диференціації кримінального провадження


Copyright © 2011-2024. Juris Europensis Scientia