Випуск 1/2018

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №1/2018

Титульна сторінка

Зміст

 

І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯДЕРЖАВИ І ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Кічмаренко С.М. Місце і роль судової влади в механізмі державної влади

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТАМУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Булатін Д.О. Поняття «превенція» і «превентивна діяльність» в адміністративно-правовому аспекті

Грицай С.О.Аналіз колізії норм права, які є причиною юридичного дефекту при веденні ЄДР

ЄмецьЛ.О. Система та склад адміністративних правопорушень в сфері екологічної безпеки

Пчелін В.Б.Нормативні основи адміністративного судочинства України

Семчик О.О. Податково-правові стимули у митному законодавстві України: проблеми застосування

ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Возняковська К.А. Щодо вдосконалення правових механізмів рефінансування як засобу підтримки Національним банком України слабких та проблемних банків

ІV. ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бортник С.М. Характеристика окремих підстав звільнення поліцейських

Могілевський Л.В. До проблеми визначення поняття «соціальне партнерство»

Хлепітько М.М. Договірне регулювання нематеріального стимулювання трудової активності працівників

V. ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Костенко С.О., Стрільчук В.А. Юридична відповідальність за самовільне спалювання рослинності

Сидор В.Д.Концепт вирішення суспільних проблем сталого розвитку в екологічних та земельних відносинах

VI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС,КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гулкевич З.Т. Про поняття і проблемні аспекти габітоскопії –криміналістичного вчення про дослідження зовнішності людини

Когутич І.І. Тактика у Криміналістиці та окремі її предметно-методологічні суперечності

Мєлєшев С.Б. Проблеми правовоїрегламентації та організації проведення допиту на досудовому розслідуванні

Плєва В. А.Проблемні аспекти процесуального положення прокурора у цивільному процесі

Плєва К.В., Степанова Г.М. Психологічні аспекти проведення допиту неповнолітніх


Copyright © 2011-2023. Juris Europensis Scientia