Juris Europensis Scientia №3/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

І. Р. Щербай
Права та свободи людини: теоретико-правовий аналіз

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Г. В. Берченко
Політичний популізм та установча влада народу

В. Р. Нестор
Методологічні підходи дослідження міського самоврядування в Україні та у Сполученому Королівстві

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Є. Ф. Бобонич, П. І. Шпак, І. В. Константинова
Сорт рослин у системі об’єктів права інтелектуальної власності в Україні

П. Д. Гуйван
Окремі питання захисту фактичного володіння. Сутнісні та темпоральні засади заперечення проти віндикації

О. І. Панченко
До питання про ознаки цивільно-правової відповідальності поліцейських в Україні

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

О. Є. Дякуновський
Систематичність та одержання прибутку як ознаки підприємництва в Україні: досвід Республіки Польща

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Т. М. Кириченко
Тенденції подальшого розвитку правового регулювання трудових правовідносин в Україні

К. С. Науменко
До питання реалізації працівниками права на страйк в Україні

O. O. Rybak
Forms of realization of the right to rest: Ukrainian realities and foreign experience

Г. І. Чанишева
Соціальні пільги: поняття, правова природа, класифікація

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

О. О. Давиденко
Функціонування та взаємодія суб’єктів правовідносин у сфері органічного виробництва: проблеми та шляхи їх вирішення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Л. Р. Біла-Тіунова, Т. І. Білоус-Осінь
Адміністративно-правовий статус громадянина України

І. М. Бондаренко
Співвідношення матеріального та процедурного в регулюванні бюджетних відносин

В. В. Горбонос
Класифікація нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Експертної служби МВС України

Н. С. Горобець, Є. А. Полянська
Митна злочинність: поняття та проблеми правового визначення в Україні

В. А. Дерець
Формування та реалізація центральними органами виконавчої влади державної політики: адміністративно-правовий аспект

О. В. Долженков
Удосконалення адміністрування податку з доходів фізичних осіб із метою підвищення привабливості операцій з інвестиційними активами в контексті розвитку фондового ринку в Україні

О. О. Кармаза, Б. О. Прудкий
Перспективи становлення інституту медіації у виборчому процесі

В. В. Крикун
Форми та методи захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні

Р. І. Лемеха
Митний режим як різновид адміністративно-правового режиму: аспекти теорії

В. В. Ліпинський, О. О. Пустовий
Дотримання вимог щодо захисту права власності за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод під час тлумачення адміністративно-деліктних правових норм

Я. І. Маслова
Національна поліція як суб’єкт публічної адміністрації

Я. М. Cандул, А. Л. Калімбет
Механізм розгляду запиту на інформацію

О. В. Тильчик, В. В. Тильчик, М. О. Довга
Правові засади розвитку інклюзивної освіти в Україні в умовах євроінтеграції

В. Д. Черній
Адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні: уроки з конституційних досліджень

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Н. А. Макаренко, І. О. Крицька
Окремі питання визначення підслідності прокурором у кримінальному провадженні

А. В. Панова, Н. В. Скідан
Новий погляд на питання обґрунтування доведеності наявності ризиків у кримінальному провадженні в Україні

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Г. Л. Кохан
Приватні військові компанії в умовах ведення гібридної війни

Т. Л. Сироїд
Міжнародно-правові основи захисту сексуального та репродуктивного здоров’я жінок


Copyright © 2011-2021. Juris Europensis Scientia