Juris Europensis Scientia №5/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Г. А. Волошкевич
Концепція нового судоустрою в поглядах представників російських лівих політичних сил початку ХХ ст

І. М. Коваль
Френсіс Бекон – видатний новатор і пропагандист науки

Ю. A. Козаченко, О. С. Кальян
Теоретико-правові аспекти безсторонності судді як принципу судочинства

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Н. С. Іванова, В. І. Педан
Гарантії забезпечення та реалізації конституційного права людини на охорону здоров’я

Н. Ю. Королевська
Соціальна держава в Україні: законопроєктні роботи за часів пандемії коронавірусу (частина перша)

S. V. Osaulenko
Political parties and freedom of assosiation: problems of the Ukrainian constitutional terminology

А. О. Петренко
Загальні збори громадян за місцем проживання: доктринальне забезпечення

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

T. I. Begovа
Modern legal means of transfer of intellectual property rights

О. С. Заяць
Взаємовплив професійної поведінки адвоката та правослухняної поведінки громадянина

Л. А. Остафійчук
Поняття та підстави перегляду судових рішень за виключними обставинами в цивільному процесі

N. I. Postnova
Collision regulation of international mixed transportation

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Я. І. Маслова
Процедура моніторингу способу життя працівників Національного агентства запобігання корупції

Л. Д. Тимченко, П. О. Селезень
Концепція вини в податковому правопорушенні через призму судової практики Канади

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

О. Л. Іванова
Насильство та його вплив на розвиток та формування особистості дитини

А. С. Сизоненко
Поняття та роль організаційного забезпечення в реалізації ювенальної антидевіантної кримінологічної політики держави

Э. Ж. Сокурова
Электронное уголовное дело: опыт Казахстана

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

І. І. Кравчук, М. В. Андрушко
Поняття та принципи взаємодії слідчого з оперативними підрозділами в кримінальному провадженні

Р. С. Тютюнник, В. В. Зарубей
Особливості розслідування та криміналістична характеристика легалізації грошових коштів або іншого майна, здобутих злочинним способом

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

О. С. Асташева, В. М. Чебан
Роль судді під час вирішення справ про домашнє насильство


Copyright © 2011-2023. Juris Europensis Scientia