Випуск 1/2017

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №1/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Павлусів Н.М. Мінськ-2: філософсько-правовий аналіз

Семенюк І.Я. Значення вирішення морально-правових колізій для історичного становлення української адвокатури

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Демешко М.В. Фандрайзинг та краудфандинг — фінансові інструменти благодійництва

Данелюк В.І. Особливості доставлення правопорушника за скоєння порушень митних правил: проблеми правового регулювання

Кічмаренко С.М. Міжнародний і зарубіжний досвід забезпечення незалежності судової влади

Кривошеїн П.П. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання будівництва в країнах Північної Америки та країн учасниць ЄС

Латковська Т.А. Сучасний стан регулювання майнового оподаткування

Олексій У.О. Поняття публічних фінансів як об’єкта парламентського контролю

Прокопенко В.В. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі як форма митного контролю

Руденко І.І. Митні пільги щодо дипломатичних представництв, консульських установ, їх офіційних осіб: ґенеза наукової думки та національного законодавства

Соболь Є.Ю. Зміст та складові адміністративної діяльності публічної адміністрації

Сокуренко В.В. Проблемні питання реалізації Військово-Морськими Силами Збройних Сил України адміністративно-правового статусу

Циганок С.В. Зарубіжний досвід визначення адміністративно-правового статусу регіональної прокуратури

ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Возняковська К.А. Правовий аналіз зупинення підозрілих фінансових операцій при вжитті заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Пономарьова Т.С. Договір як регулятор цивільних відносин

Предчук Т.В. Особливості участі юридичних осіб у спадкових та договірних правовідносинах, об’єктом яких є сервітут

ІV. ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Сіньова Л.М. Реабілітаційна функція як напрямок соціального захисту в сучасних умовах

Яковлєва Г.О. Поняття та особливості методу правового регулювання права соціального забезпечення

V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Безчастний В.М. Прогноз криміногенної ситуації в Україні в середньостроковій перспективі

Леоненко Т.Є., Леоненко М.І. Заходи загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання злочинності на релігійному ґрунті

Муравйов К.В. Шляхи вдосконалення контролю за реалізацією державної політики у сфері виконання кримінальних покарань

VI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бублик М.В. Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених на ґрунті расової, національної чи релігійної нетерпимості

Литвин І.І. Запобігання злочинності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Юрчишин В.Д. Історичні форми кримінального процесу країн Європи в контексті міжнародних стандартів: сутність та класифікація

Юрчишин В.М. Слідчий суддя в кримінальному процесі України

VIІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Кагадій М.І. Порядок прийняття та введення в дію конституцій зарубіжних країн близького зарубіжжя

VIIІ. РЕЦЕНЗІЇ

Котюк І.І. Рецензія на монографію В.М. Юрчишина “Прокурор у досудовому розслідуванні: сучасні теоретико-прикладні проблеми”


Copyright © 2011-2022. Juris Europensis Scientia