Випуск 3/2016

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» №3/2016

Титульна сторінка

Зміст

 

І. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Білик Л.Л. Адміністративні послуги — новий інститут адміністративного права

Бриль К.І. Поняття децентралізації як об’єкта адміністративно-правового забезпечення

Вдовічен В.А. Органи доходів і зборів в системі державного контролю за виконанням бюджетів за доходами

Дукова Н.М. Облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України як форма митного контролю

Іскізаров О.М. Поняття суб'єктів адміністративних відносин у сфері банківської діяльності

Кобзєва Т. А. Структура фінансової системи України

Латковський П.П. Система бюджетного контролю

Мaлaш С.М. Актуальність взaємoдії з грoмaдськістю oргaнів викoнaвчoї влaди

Мінаєва О. М. Правова природа податково-процедурних строків досудового вирішення податкових спорів

Негара Р. В. Попередні рішення в законодавстві України

Cтрельников А.В. Організаційно-правові засади адміністративної відповідальності у сфері захисту персональних даних

Чемодурова Н.О. Класифікація гарантій незалежності суддів адміністративних судів

Шевченко П.Ю. Значення походження товару для застосування преференційних ставок мита

ІІ. ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дашутін І.В. Наукові інтерпретації законності у трудових відносинах

Денисова Л.Л. Сутність трудоправового статусу працівника поліції

Дзюба Є.М. Оптимізація правового регулювання працівників фінансових установ

Лєнко Б.М. Ознаки підстав розірвання трудового договору

Синьова Л.М. Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект

ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Куцевич М.П. Зародження інституту трудових прав працівника на теренах сучасної України та засобів їх кримінально-правового захисту

Муравйов К.В. Розвиток державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні у XX-XXI столітті

Пакліна Т.О. Особистісні детермінанти вчинення кримінальних правопорушень через необережність

Савченко В.О. Суміжність складів злочинів у контексті ухилення від відбування покарання, не пов’язаного із позбавленням волі

ІV. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Когутич І. І. Історія розвитку методології криміналістики

Кохановський Д.О. Гарантії захисту прав та законних інтересів підозрюваного під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: поняття та система

Фесенко О.М. Особливості криміналістичної методики виявлення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань

Шикоряк М.М. Правовий статус іноземця у кримінальному провадженні (за законодавством України)

V. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Деяк Я.В. Застосування принципу взаємності в інституті визнання та виконання іноземних судових рішень

Коротких А.Ю. Досвід регулювання відповідальності державних службовців в Азербайджанській Республіці

Підкова Ю.В. Правове регулювання особистого закону юридичних осіб


Copyright © 2011-2023. Juris Europensis Scientia