Juris Europensis Scientia №3/2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

І. В. Антошина
Інформаційні відносини у сфері дистанційної освіти: теоретико-правовий аспект

В. М. Мельник
Принцип компліментарності та його значення для історії міжнародної правосуб’єктності (середземноморсько-візантійський аспект)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

I. V. Idesis
City charters as the local constitutions

Н. Ю. Королевська
Україна як соціальна держава: конституційний вимір

Д. М. Шебаніц, В. Д. Дресвяннікова
Заборона використання тіла людини та його частин як джерел фінансового прибутку в контексті гарантування права на життя

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

С. О. Куриленко
Охорона спадкового майна в системі взаємодії норм цивільного і нотаріального законодавства України

Н. М. Павлюк
Захисна функція нотаріату в цивільному обороті

О. О. Полуніна
Процесуально-правове регулювання цивільно-правових відносин, що виникають у разі укладення договору роздрібної купівлі-продажу через мережу Інтернет

О. І. Яблокова
До питання про вільне використання творів

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

О. І. Кулик
Законодавче забезпечення протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму під час здійснення операцій із віртуальними активами

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

М. І. Наньєва
Правове регулювання надомної та дистанційної праці

К. В. Тодоріка
ООН та МОП у системі міжнародно-правового регулювання соціального захисту людей, які живуть із ВІЛ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Т. І. Білоус-Осінь
Публічне адміністрування у сфері наукової діяльності

О. В. Большакова, О. В. Закаленко
Класифікація як метод наукового дослідження адміністративних процедур: поняття, мета, застосування

Р. А. Бондарчук
Підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності

А. І. Гнатовська
Сучасні реалії та принципи реалізації електронного урядування

О. А. Гуцуляк
Щодо змісту поняття безпеки територіальної громади

В. В. Козін
Теоретико-правова характеристика юридичної відповідальності за правопорушення в бюджетній сфері

П. П. Латковський
Електронне урядування як інструмент стратегічного реагування на пандемічну кризу

А. П. Миколаєць
Сучасний стан правового регулювання взаємодії держави та громадськості в Україні

В. М. Онуфрієв
Формування списку присяжних як адміністративно-правова процедура

Н. А. Сергієнко
Напрями взаємодії виконавця з банками у виконавчому процесі

А. М. Федчун
Міжнародний досвід правового забезпечення прав пацієнтів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Б. Г. Луценко
Кримінологічні засади організаційного забезпечення Операції Об’єднаних Сил

О. В. Пономаренко
Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок, за законодавством зарубіжних держав

О. О. Юріков
Аналіз сучасного стану наукової розробленості питань кримінальної відповідальності за умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

С. С. Шум
Удосконалення процесуального статусу потерпілого від насильницьких злочинів

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

М. О. Деменчук
Психологічний складник корупційних правопорушень у судовій гілці влади

Ю. О. Рємєскова, Ю. С. Цапун
Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності: окремі аспекти

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Я. М. Костюченко
Міжнародно-правові засади розвитку цифрової економіки


Copyright © 2011-2023. Juris Europensis Scientia